Visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose, balandžio 16-17 dienomis vyko kvalifikacijos tobulinimo seminarai „VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS“ (Žalingų įpročių ir rizikingo elgesio prevencija).

Seminarų tikslas – mokyti visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ugdyti vaikus, motyvuotus gyventi sveikai.

Kuo ankstesniame amžiuje išugdyti gyvenimo įgūdžiai padeda vaikams ir paaugliams pozityviai elgtis kasdieniame gyvenime, didina asmeninę kompetenciją, formuojasi teigiamos vaiko gyvenimo nuostatos. Todėl ypač svarbi specialisto kompetencija, atskleidžiant vaikui gyvenimo modelių ypatumus ir mokant pasirinkti elgtis sąmoningai ir atsakingai.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas ypač svarbus vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, todėl specialistams buvo pristatyti tyrimo „Vilniaus miesto mokyklų mokinių rūkymo ir kitų priklausomybes sukeliančių rizikos veiksnių įvertinimas“ duomenys.

Seminarų metu visuomenės sveikatos priežiūros specialistai supažindinti su aktyvaus mokymo metodais grupėje, grupės bendrumo atmosferos kūrimu; vaikų gyvenimo įgūdžių mokymu praktinių užsiėmimų metu; tėvų įtraukimu į pirminę prevenciją, vaizdinės medžiagos naudojimu prevencijoje; vaikų elgesio pedagoginės-psichologinės korekcijos būdais ir metodais.

Seminarus vedė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas-psichologas Kęstutis Dragūnevičius. Mokymų dalyviams patiko netradicinė seminaro forma, aktyvus darbas grupėse, mokymo metu vyravusi šilta bendrumo ir atvirumo atmosfera.

Mokymų metu dalyviai įgijo vertingų vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo metodologijos pagrindų.

Informaciją parengė:
Liuda Sliaužienė
Sveikatos priežiūros vaikų ugdymo įstaigose skyriaus vedėja
Tel. 8 5 234 0235
El.p.: liudmila.slaiziene@vvsb.lt