Informuojame, kad asociacija „Kraujas“ įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę „2018-2020 Psichosocialinė pagalba ir mokslu pagrįstos informacijos sklaida onkologine liga sergantiems neįgaliems asmenims bei jų artimiesiems“.

Asociacija „Kraujas“ įgyvendindami priemonę teikia nemokamas psichologines konsultacijas, visiems susidūrusiems su onkologine liga, sergantiems, jau įveikusiems ligą, artimiesiems.