Jau turbūt niekieno nebestebina sparčiai daugėjantis automobilių gatvėse skaičius ir netylančios diskusijos apie itin sunkiai sprendžiamas didėjančių transporto srautų sukeliamas taršos problemas.

Transporto priemonių išmetomosios dujos ir nuo gatvių pakeliamos dulkės yra pagrindinis miestų oro taršos šaltinis. Jis sąlygoja oro užterštumą angliavandeniliais, anglies monoksidu (smalkėmis), kietosiomis dalelėmis (suodžiais), sieros dioksidu, švinu ir kitais sunkiaisiais metalais. Tačiau prie lengvųjų automobilių greitai ir lengvai pripratusi visuomenė retai susimąsto apie tai, kad į orą patekusias kenksmingas priemaišas ji yra priversta nuolat vartoti.

Didėjantis lengvųjų automobilių skaičius miesto gatvėse neigiamai veikia miestų aplinką ir jų gyventojų gyvenimo kokybę. Intensyvus transportas teršia orą, kelia triukšmą, skleidžia vibraciją, ardo gatvių dangą, mažina žaliuosius plotus. Juos keičia lengvųjų automobilių statymo ir saugojimo vietos, didėjantis gatvių tinklas ir lengviesiems automobiliams aptarnauti skirta infrastruktūra.

2013 metais vidutinė kietųjų dalelių koncentracija Vilniaus mieste neviršijo leistinų ribinių verčių. Nepaisant to, transporto įtaką oro kokybei atspindinčių oro kokybės tyrimo stočių duomenimis, kietųjų dalelių koncentracija ore atskiromis dienomis viršijo leistinas normas: 2013 metais leistina oro užterštumo kietosiomis dalelėmis norma buvo viršyta 43 dienas, o 2014 metais – jau net 56 dienas. Padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija atspindi didėjančią transporto priemonių įtaką oro kokybei.

Siekiant atkreipti dėmesį į lengvųjų automobilių keliamą taršą ir jos neigiamą įtaką aplinkai bei žmonių sveikatai, rengiamos įvairios akcijos ir iniciatyvos, raginančios automobiliais keliauti ne po vieną, kelionėms rinktis bemotores transporto priemones, po miesto centrą ir senamiestį vaikščioti pėsčiomis ir pan. Viena jų rugsėjo 22 d. – tarptautinę dieną be automobilio – miesto gyventojus kviečia į darbus ar mokslo įstaigas vykti viešuoju transportu, dviračiais ar pėsčiomis.

Smagu, jog iniciatyvos, skatinančios mažesnį lengvųjų automobilių naudojimą, vykdomos ir Vilniuje. Išplėtus dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą, optimizavus viešojo transporto sistemą, startavus oranžinių dviračių projektui, jau pastebimi tam tikri miesto gyventojų elgesio, renkantis judėjimo mieste būdą, pokyčiai.  Belieka tikėtis, kad tai duos rezultatų ir lengvųjų automobilių skaičius, eismo intensyvumas, transporto spūstys bei oro tarša Vilniuje nebedidės.

Kviesdami jungtis prie tarptautinės bendruomenės, mininčios dieną be automobilio, pateikiame keletą skaičių ir faktų, susijusių su šia data:

***
Akcija „Mieste – be savo automobilio“ Europoje pirmą kartą buvo paminėta 1998 metais.

***
2014 metų akcijos „Mieste – be savo automobilio“ šūkis yra „Mūsų gatvės, mūsų pasirinkimas“.

***
Akcijoje „Mieste – be savo automobilio“ dalyvauja 6 Lietuvos miestai.

***

486 lengvieji automobiliai Vilniaus mieste tenka vienam tūkstančiui gyventojų.

***
7306 – tiek Vilniaus mieste per metus padidėjo lengvųjų automobilių skaičius.

 

Daugiau informacijos:
Aivaras Milius
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel. 8 5 2053 416
El. p.: aivaras.milius@vvsb.lt