Seimo nutarimu 2014 metai buvo paskelbti Vaikų sveikatos metais.

Vaikai – didžiausias mūsų turtas ir pasididžiavimas, tačiau, vaikai – ir labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2001 iki 2013 metų 0 – 17 metų amžiaus vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo 36 proc., o Lietuvos sveikatos statistikos duomenys rodo vis prastėjančią vaikų populiacijos sveikatos būklę.

2014 metais atliktas Moksleivių gyvensenos tyrimas, kurio metu vertinta vaikų mityba, fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, vaikų emocinė savijauta. Paaiškėjo, kad Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse labai laimingas jautėsi kas ketvirtas (24,7 proc.) mokinys, 11,5 proc. nesijautė laimingais, 1 proc. nurodė, kad jie yra visiškai nelaimingi. Atkreiptinas dėmesys ir į faktą, kad dažnai mokiniai mokykloje patiria patyčias. Apklausos duomenimis, per pastarąjį mėnesį patyčias
patyrė daugiau negu pusė vaikų (52,2 proc.), kas devintas mokinys nurodė, kad iš jo buvo tyčiojamasi keletą kartų per savaitę.

Išsamesnę analizę galite rasti čia: Vaikų sveikatos būklės analizė Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atsisiųsti.

Informaciją parengė:
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
Visuomenės sveikatos stebėsenos skyrius
Tel 8 (5) 205 34 16