Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymų Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 21: 2010 „Bendroji lavinimo mokykla.


Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, mokiniai kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokyklos  visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti statistinę apskaitos formą Nr. 027 – 1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimą” patvirtintą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951, kuriame pateikiama informacija apie vaiko sveikatos būklę bei pateikiamos rekomendacijos dėl fizinės veiklos apribojimų, mitybos ir kt.

Duomenis apie vaikų vystymosi sutrikimus ir sergamumą tam tikromis ligomis Vilniaus miesto mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teikia Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. Remiantis pateiktais duomenimis, atliekama vaikų sveikatos būklės analizė, kuri yra neginčytinai svarbi ne tik tėveliams, bet ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokyklose, atlikti nepriekaištingą mokinių sveikatos priežiūrą.


Daugiau informacijos:

Dovilė Jakubavičiūtė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Tel./faks. 8-5 271 1244, el. p. dovile.jakubaviciute@vvsb.lt