Tikriausiai ne vienas, kuris augina vaikus nepasakytų, kad auklėjimas lengvas užsiėmimas. Auklėjimas tėvus įpareigoja kurti ir puoselėti vaiko psichologinę, socialinę, fizinę ir ekonominę gerovę, skatinančią jį augti sveiku, laimingu, atsakingu, pasitikinčiu savimi ir linkusiu bendradarbiauti asmeniu. Tėvai siekia būti pačiais geriausiais savo vaikui, rūpindamiesi jo sveika mityba ir gyvensena, padėdami mokytis ir tobulėti, užtikrindami ugdančią veiklą po pamokų, leisdami kokybišką laisvalaikį drauge. Psichologai byloja, šiuolaikiniai tėvai neretai jaučiasi sutrikę dėl santykių su vaikais: jie abejoja taikomais auklėjimo būdais ir metodais, kuriuos didžiąja dalimi yra “paveldėję” iš savo tėvų. Tėvai siekia įgyti ne tik žinių, bet ir įgūdžių ar naujoviško mąstymo kasdienėse situacijose, kurie gali padėti ne tik jiems geriau jaustis, bet ir vaikams augti laimingesniais.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdo tėvystės įgūdžių lavinimo programą „Tėvų grupės“. Programa skirta tiek ikimokyklinio amžiaus vaikų, tiek pradinių klasių vaikų tėvams. Grupes veda Individualios psichologijos konsultantas Virginijus Varkalis ir Nerilė Norkūnė. Vienu metu penkiose skirtingose grupėse tėvai gilina žinias ir lavina auklėjimo įgūdžius. Programa susideda iš 10 kassavaitinių susitikimų.

Grupės dalyviai kartu atlieka pratimus, kurie formuoja įgūdžius. Diskusijos, apibendrinimai padeda įgytą patirtį taikyti namuose, kasdieninėje aplinkoje, susidūrus su problemomis, besidžiaugiant. Tokiu būdu formuojasi įgūdžiai ir mokėjimai.

Grupės vadovų teigimu, pasibaigus programai tėvai išmoks naujų, geresnių bendravimo su vaikais būdų. Supras skirtumą tarp žodžių, kurie demoralizuoja ir žodžių, kurie suteikia drąsos; tarp žodžių, sukeliančių priešiškumą, ir tų, kurie kviečia bendradarbiauti; tarp žodžių, po kurių vaikas nebegali galvoti ir susikaupti, ir žodžių, išlaisvinančių natūralų troškimą mokytis ir būti bendroje šeimos veikloje. Tėvystės įgūdžių lavinimo programa padės tėvams atrasti metodus, padrąsinančius vaikus priimti save tokius, kokie jie yra, ir patikėti tuo, kokiais jie gali tapti. Visa tai taikytina savo šeimos santykiuose, santykiuose su kolegomis, bendraujant su žmonėmis.

Informaciją parengė:
Ala Cholopova
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė
Vilniaus visuomenė sveikatos biuras
Tel. 8 5 205 3417
El.p. ala.cholopova@vvsb.lt