dscf9664 nSiekiant kelti visuomenės sveikatos priežiūros specailistų, vykdančių sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose, kvalifikaciją, gebėjimus pasirinkti tinkamus vaiko elgesio formavimo būdus,  ugdant saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu  organizavo mokymus “Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas”.Gyvenimo įgūdžių ugdymas padeda vaikams ir paugliams pozityviai elgtis kasdieniame gyvenime, didina asmeninę kompetenciją, ugdo sveiką vaikų ir pauglių gyvenimo būdą, nes būtent šiame amžiuje formuojasi vaiko gyvenimo nuostatos, vyksta savęs ir savo galimybių pažinimas. Todėl ypač svarbi specialisto kompetencija atskleidžiant vaikui gyvenimo modelių ypatumus ir mokant pasirinkti elgtis sąmoningai ir atsakingai.

Šiuose mokymuose dalyvavo Vilniaus ir Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai pedagogai, psichologai, kiti specialistai.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas ypač svarbus vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, todėl  mokymų metu buvo pristatyta šiuolaikinė prevencijos samprata – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tendencijos Lietuvoje, prevencijos modeliai, tendencijos ir galimybės). 

Mokymus vedė psichologas Kęstutis Dragūnevičius. Viso mokymo proceso metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviams buvo pristatyti aktyvaus grupinio darbo metodai – grupės bendrumo ir sutelktumo atmosferos kūrimas, grupinių pratybų struktūra, vaiko elgesio pedagoginės korekcijos būdai ir metodai.

Vyko vaikų gyvenimo įgūdžių praktiniai užsiėmimai temomis: “Pagrindiniai poreikiai”, “Savęs supratimas,jausmai ir mitys”, “Bendravimas”, “Mokėjimas pasakyti “NE!” ir kt.
Visiems mokymo dalyviams patiko netradicinė seminaro forma, aktyvus darbas grupėse, mokymo metu vyravusi palanki psichologinė aplinka, bendrumo ir atvirumo atmosfera.
Mokymų metu dalyviai gavo vertingus vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo metodologijos pagrindus.

Mokymų akimirkos:

su janina  n dscf9666 n dscf9664 n

Informaciją parengė:
Liudmila Sliaužienė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Tel. 8-5 271 1244, el.p. liudmila.sliauziene@vvsb.lt