Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2015 m. vasario 18 d. esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms, kietųjų dalelių koncentracija miestų aplinkos ore padidėjo, Vilniuje vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę (Senamiesčio OKT vidut. paros kietųjų dalelių koncentracija – 58 µg/m3, Žirmūnų OKT vidut. paros kietųjų dalelių koncentracija – 61 µg/m3, Savanorių pr. OKT vidut. paros kietųjų dalelių koncentracija – 51 µg/m3). Daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui galėjo turėti šiluminės energijos gamybos metu energetikos įmonėse ir iš individualių namų šildymo įrenginių išmetami teršalai bei transporto tarša.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vasario 19-20 d. žymesnių kritulių nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių krypčių vėjas. Sąlygos teršalams bus vidutiniškai palankios, kietųjų dalelių koncentracija didžiuosiuose miestuose padidės, išliks didelė KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras primena, jog kietosios dalelės perneša įvairias sveikatai pavojingas medžiagas – rūgštis, sulfatus, nitratus, sunkiuosius metalus, suodžius, pakeltas kelių dangos dulkes, kurios patekusios į organizmą padidina sergamumo kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligomis riziką. Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams, ypač vaikams, nėščioms moterims ir kvėpavimo bei kraujotakos sistemos ligomis sergantiems asmenims, rekomenduojame vengti ilgai būti užterštose gatvėse, atsisakyti aktyvios veiklos gryname ore (bėgioti, važinėti dviračiais ir pan.), pasivaikščiojimams rinktis miesto parkus bei saugoti kvėpavimo takus.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt nuorodoje: ORO MONITORINGO DUOMENYS arba adresu: http://stoteles.gamta.lt

Informaciją parengė:
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
Aivaras Milius