Apie 50 proc. mūsų sveikatos lemia gyvensena. Todėl ypač svarbu sveikatos ugdymą ir sveikos gyvensenos mokymą taikyti jau nuo mažų dienų ir vaikams.

Siekiant spręsti mokyklinio amžiaus vaikų žinių spragas apie sveikus įpročius, pirmąją pagalbą atsitikus nelaimei Vilniaus rajono savivaldybė kartu su partneriais š.m. liepos 25 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“.

Bendradarbiaus  su nemažiau nei 15 mokyklų 

Šio projekto tikslas – plėsti Vilniaus rajono mokinių žinias apie sveikatos prevenciją. Jo metu vaikai bus apmokyti naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą. Didelis dėmesys bus skiriamas ir sveikos gyvensenos, lyčių ir asmenų nediskriminavimo temoms. Organizatorių teigimu, aktyviai ketinama bendradarbiauti su nemažiau nei 15 mokyklų.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Vilniaus rajono poliklinika.

Bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 238 tūkst. Eur, likusi suma bus padengta iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų ir kitų šaltinių.