Vilniaus m. savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuras, 2011 m. balandžio-geguž?s m?nesiais, 13 -oje Vilniaus rajono mokykl? daugiau kaip pusei t?kstan?io mokini? organizavo paskaitas „ Energini? g?rim? poveikis sveikatai”. Paskaitas skait? gyd. Vilma Varnauskait?.

Mokyklinio amžiaus (nuo penktų iki dvyliktų klasių mokiniai) auditorija pasirinkta neatsitiktinai – energinių gėrimų rinkodaros akcijos turi labai aiškiai apibrėžtus taikinius – besimokančius, sportuojančius jaunuolius, vakarėlių bei klubų lankytojus. Jaunieji vartotojai prisijaukinami gamintojams remiant madingus ir populiarius jaunimo, ekstremalaus sporto renginius, kuriuose dalinamos energinių gėrimų skardinės, žadančios suteikti „ypatingos energijos”. Paskaitų metu nevienas jaunuolis prisipažino, kad skaitė iš ko pagamintas energinis gėrimas, tačiau jam mažai suprantama, kas tai yra taurinas, gvaraninė paulinija, kampuotoji pupenė, gliukuronolaktonas, bei koks šių medžiagų poveikis.

Paskaitos metu lektorė aiškino, kas yra energinis gėrimas, kaip veikia jo sudėdamosios dalis, bei kokios gali būti pasekmės piktnaudžiaujant šiais gėrimais. Vaikams labiausiai patiko tai, kad nebuvo daugumai paskaitų būdingų draudimų, patys vaikai galėjo po pranešimo pasirinkti, ar energiniai gėrimai reikalingi jų organizmui, ar visgi jų reiktų atsisakyti. Lektorė Vilma Varnauskaitė savo skaitoma tema sudomino visus moksleivius – pradedant penktomis ir baigiant dvyliktomis klasėmis.

Energinių gėrimų vartojimas gali turėti neigiamą poveikį sveikatai, todėl būtina vykdyti švietėjišką veiklą (ypatingai jaunimo tarpe), todėl biuras planuoja ir toliau tęsti  pradėtus mokymus.


Daugiau informacijos:
Viktorija Šadiul
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Tel. 8-5 2711244, el.p. viktorija.sadiul@vvsb.lt