Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono komitetas rekomenduoja vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencines programas mokykliniame amžiuje, dirbant su ta pačia tiksline grupe ne trumpiau nei dvejus metus, tik tuomet tokios programos bus naudingos bei efektyvios.

Remdamasis šiomis rekomendacijomis, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2015–2016 mokslo metais dalyvavusioms mokykloms, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinėje programoje „Be iliuzijų“, kuri buvo skirta 5–8 kl. mokiniams ir jų tėvams, pasiūlė tęsti programą ir 6–9 kl. moksleiviams, dalyvaujant projekte „MOKINIAI – MOKINIAMS“. Projekto tikslas – suteikti jauniesiems sveikatos lyderiams psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais reikiamų žinių ir sudaryti galimybę perteikti informaciją apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo grėsmę savo bendraamžiams.

2016 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo informacijos centre įvyko antrasis jaunųjų sveikatos lyderių mokomasis seminaras. Seminaro metu mokiniai pasidalino savo pirmųjų pravestų prevencinių pamokų pasiekimais, trūkumais, pastebėjimais ir patirtu jauduliu. Juos maloniai nustebino, kad bendraamžiai jų įdėmiai klausėsi, uždavinėjo klausimus, diskutavo, atsirado daugiau norinčių dalyvauti šioje veikloje. Toks bendraamžių pripažinimas ir suvokimas priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos aktualumo, sveikatos lyderius motyvuoja dirbti toliau ir siekti žinių šioje srityje.

Seminarą vedė VU ligoninės Toksikologinio skyriaus gydytoja Gabija Laubner, VU dėstytoja psichologė Sandra Simanauskaitė, mokiniams metodinę medžiagą paruošė Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo vyr. specialistė Rita Rukštelytė.

Informaciją paruošė:
Rita Rukštelytė
Visuomenės sveikatos stiprinimo vyr. specialistė
Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
El. p. rita.rukstelyte@vvsb.lt 
Tel. 86 18 71930