Pagrindinės priežastys, lemiančios didelį gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą, yra sąmoningo rūpinimosi savo sveikata stokaSiekiant ją mažinti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“. 

Šiuo projektu siekiama suformuoti pozityvius Vilniaus miesto gyventojų sveikatos elgsenos pokyčius, padidinant jų sveikatos raštingumo lygį. Tikslinė projekto grupė – Vilniaus mieste gyvenantys vaikai (14-17 metų amžiaus) ir vyresnio amžiaus asmenys (55 metų ir vyresni).

Bendradarbiaujama su ne mažiau nei 20 mokyklų

Projekto metu ketinama spręsti Vilniaus miesto mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos, taip pat tolerancijos problemas. Planuojama bendradarbiauti su ne mažiau kaip 20 mokyklų. Veiklos metu Vilniaus miesto ugdymo įstaigų 8-11 klasių mokiniams bus organizuojamas paskaitų ciklas. Jį sudarys: pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo mokymai, sveikos gyvensenos skatinimo mokymai, apimantys tiek sveiko gyvenimo būdo propagavimą, tiek ir priklausomybių (alkoholio, tabako, narkotikų) rizikas, lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo (tolerancijos skatinimo) mokymai .

Veiklos metu kiekvienų metų gale, kuomet įgyvendinamas projektas, planuojama suorganizuoti metinį renginį, kurio metu būtų suorganizuotas konkursas protmūšis. Šiame renginyje protmūšio klausimai rengiami iš paskaitų ciklų, taip siekiant tiek palaikyti, tiek ir pagilinti bei įtvirtinti mokinių paskaitose įgautas žinias.

Vyresnio amžiaus dalyviams – paskaitos ir fiziniai užsiėmimai

Projekto apimtyje numatoma aktyviai įtraukti ir vyresnio amžiaus asmenis. Vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) bus organizuojami paskaitų ciklas ir fizinio aktyvumo užsiėmimai. Paskaitų temų sąraše: fizinio aktyvumo nauda, sveikos mitybos pagrindai, griuvimų prevencija, nutukimo prevencija, traumos ir kaip jų išvengti, psichikos sveikatos stiprinimo ypatybės ir kita.

Praktiniai užsiėmimai apims specialiai vyresnio amžiaus asmenims pritaikytas šokių treniruotes ir mankštas grupėse.  Minėtų mankštų metu bus stiprinami gilieji kūno raumenys, tvirtinami kojų raumenys, lavinama pusiausvyra ir mobilumas. Praktiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai bus skirti didinti vyresnio amžiaus asmenų motyvaciją būti fiziškai aktyviems ir palaikyti normalų kūno svorį.

Veiklos metu kiekvienų metų gale, kuomet įgyvendinamas projektas, planuojama suorganizuoti metinį renginį, kurio metu vyks viktorinos, komandinės, kūrybinės užduotys ir kt. Šiame renginyje klausimai ir užduotys bus rengiami iš paskaitų ciklų tokiu būdu siekiant tiek palaikyti, tiek ir pagilinti bei įtvirtinti vyresnio amžiaus asmenų teorinių mokymų metu įgytas žinias.