Vilniaus visuomenės sveikatos biuras kartu su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba pradeda vykdyti ankstyvosios intervencijos programą, skirtą 14-18 metų jaunuoliams, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar neturintiems priklausomybės požymių. 

Programos tikslas – padėti jaunuoliams kritiškai apmąstyti savo psichoaktyvių medžiagų vartojimą, suteikiant jiems ankstyvosios intervencijos paslaugas bei savalaikę pagalbą, ir taip užkirsti kelią tapti priklausomais nuo minėtų medžiagų vartojimo. Ankstyvosios intervencijos programa vykdoma vadovaujantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) parengtu, adaptuotu ir išleistu „Ankstyvosios intervencijos vadovu“. Užsiėmimus veda Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai.

Ankstyvosios intervencijos programos trukmė – 8 val. Jos turinį sudaro pradinis – motyvacinis pokalbis, praktiniai užsiėmimai (pagrindinė programos dalis) ir baigiamasis pokalbis. 

Pradinis – motyvacinis pokalbis. Jame kartu su jaunuoliu dalyvauja tėvai ar globėjai.
Pagrindinė programos dalis – praktiniai užsiėmimai. Jų metu: susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą; pristatomi rizikos ir apsauginiai veiksniai. Vėliau – praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyvių medžiagų vartojimą, taip pat informuojama apie galimybes gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
Baigiamasis pokalbis. 

Mokomųjų pratimų struktūrą sudaro: instrukcija (paaiškinimas) – veiksmas – apmąstymai (refleksija). Užsiėmimai yra interaktyvūs ir skatina aktyvų keitimąsi informacija tarp dalyvių ir vadovo.

Kaip dalyvauti?

Patekimo į ankstyvosios intervencijos programą būdai yra šie:

  • jaunuoliai gali būti nukreipiami Vilniaus m. ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos atstovų, skiriant minimalią vaiko priežiūros priemonę, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyvias medžiagas;
  • savanoriškas tėvų, globėjų ar įgalioto asmens pagal įstatymą kreipimasis ir registravimas jaunuolio, kuris eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus.

Dėl registracijos prašome kreiptis į Vilniaus Visuomenės sveikatos biurą, Polocko g. 12-2, sveikatos stiprinimo specialistę Ritą Rukštelytę tel. 85 234 0235; el.p. rita.rukstelyte@vvsb.lt arba info@vvsb.lt.