2015 m. balandžio mėn. 27, 28 ir 29 dienomis vyko projekto pristatymo renginiai: Šalčininkų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybėse, kurių metu projektas buvo pristatytas visuomenei ir projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų atstovams.

   IMG_5473 m   IMG_5463 m

   ?????????????

Šiuo projektu siekiama pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir specialistų darbo sąlygas savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose.

Įgyvendinamo projekto metu numatoma įrengti ir aprūpinti baldais bei kitomis pagrindinėmis priemonėmis sveikatos priežiūros kabinetus.

Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetai bus aprūpinti baldais, sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtomis priemonėmis (kūno svorio svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatai ir kt.), aplinkos vertinimo ir informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis.

Sveikatos priežiūros kabinetai atrinkti Vilniaus visuomenės sveikatos biurui atlikus ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų priemonių poreikio apklausą.

Šalčininkų rajono savivaldybėje planuojama įrengti 22 sveikatos priežiūros kabinetus, Vilniaus rajono savivaldybėje – 32 sveikatos priežiūros kabinetus, Vilniaus miesto savivaldybėje  – 146 sveikatos priežiūros kabinetus.

Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą. Sveikatos priežiūros kabinetuose specialistai dirbs su lankytojais sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje. Sumažės sveikatos netolygumai minėtose savivaldybėse, ypač probleminėje teritorijoje, t.y. Šalčininkų rajono savivaldybėje, o tai leis efektyviau panaudoti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas, skiriamas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai.

Minėti teigiami projekto pokyčiai bei pridėtinė vertė neabejotinai paskatins minėtų savivaldybių socialinį ir ekonominį vystymąsi, prisidės prie Vilniaus regiono darnaus vystymosi bei sumažins įvairių socialinių ir ekonominių rodiklių skirtumus tarp šalies savivaldybių bei regionų.

Projektas finansuojamas 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo (programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“) lėšomis. Bendra projekto vertė – 246,576.47 EUR.

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ pristatymas (Atsisiųsti.)

Išsamus projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų sąrašas: https://www.vvsb.lt/sveikatos-kabinetu-atnaujinimas/

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. vasario mėn. – 2016 m. sausio mėn.

Informaciją parengė:
Projekto vadovas
Danas Rakauskas
Tel. +37067773707
El.p. danas.rakauskas@vvsb.lt