Pasaulyje sparčiai plinta narkotikų, alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimas. Kvaišinimasis įstatymų draudžiamais bei legaliais narkotikais (alkoholiu ir tabaku) sukelia įvairiausių problemų vartotojams, jų šeimoms, draugams bei visuomenei. Šiandien, birželio 26 – ąją dieną, minima tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje esančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas viso registruoti 5 847 asmenys (2012 m.  – 5 935 asmenys, 2011 m. – 5 890 asmenų, 2010 m. – 6 056 asmenys). 2013 m. ligotumas narkomanija sudarė 198,7 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. 2013 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigose pirmą kartą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas, buvo registruoti 223 asmenys.

2013 m. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro užsakymu atliktas „Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumų bei požiūrio į sveikatą ir jos priežiūrą” tyrimas, kurio metu nustatyta, jog daugiau nei penktadalis (22,2 proc.) tyrime dalyvavusių vilniečių nurodė, kad pažįsta bent vieną asmenį, kuris per paskutinius 12 mėnesių yra vartojęs narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.). Maždaug dešimtadalis pažįsta vieną tokį asmenį, beveik tokia pat dalis pažįsta 2 – 5 narkotines medžiagas vartojančius asmenis. 42,5 proc. respondentų nurodo, kad tokių asmenų nepažįsta, daugiau kaip trečdalis (35,3 proc.) nėra visiškai tikri, ar jų pažįstami vartoja narkotines medžiagas ir todėl pasirinko atsakymo variantą „Nežinau“ (žr. 1 paveikslą).

db

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal asmenų, per paskutinius 12 mėnesių vartojusių narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) pažinojimą, proc., N=1065

 

Per paskutinius 12 mėnesių narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) vartoję nurodė 4,4 proc.respondentų. Panašiai tiek pat vyrų (5,1 proc.) ir moterų (3,8 proc.) per paskutinius 12 mėn. vartojo narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) (p>0,05). Kaip rodo tyrimo rezultatai, dažniau per paskutinius 12 mėn. narkotikus vartojo 20-34 m. amžiaus asmenys (6,2 proc.), nei 35-49 m. (2,4 proc.) ar 50-64 m.(4,2 proc.) apklausos dalyviai (χ²= 6,779; df=2; p<0,05).

Šie duomenys rodo, jog net esant baudžiamajai atsakomybei ir nuolatiniam visuomenės informavimui apie psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, žmonės vis tiek disponuoja ir nevengia vartoti draudžiamas medžiagas. Ypatingai didelį nerimą kelia visuomenės, ypač jaunimo, tolerantiškas požiūris į eksperimentinį narkotikų vartojimą, nepaisant pagrįstų faktų, jog ir vieną kartą pavartojus psichoaktyviųjų medžiagų gali išsivystyti priklausomybė.

Su narkotikų vartojimu glaudžiai siejama ir kita problema – nusikalstamumas, ypatingai vagystės, kai siekiama greitai prasimanyti pinigų būtinai narkotikų dozei. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2013 m. užregistruotos 2354 nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtu narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimu. Apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio žmonės dažniau pakliūna į kelių eismo nelaimes ar susižaloja buityje.

Su narkotikų vartojimu galime sieti ir infekcinių ligų, tokių kaip ŽIV, plitimą. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2013 metais Lietuvoje užregistruoti 177 nauji užsikrėtimo žmogaus imunodeficito virusu atvejai, iš kurių lytinių santykių metu užsikrėtė 79 asmenys (44,6 proc.) visų naujai registruotų atvejų, 62 asmenys (35 proc.) ŽIV užsikrėtė vartodami švirkščiamuosius narkotikus, 35 asmenims (19,8 proc.) užsikrėtimo būdas nenustatytas.

Narkotinių medžiagų vartojimas gali sukelti ir staigią mirtį, o išsivysčius priklausomybei be jų negalėsite gyventi nė vienos dienos, tai reiškia, jog pasikeis visas gyvenimas. Vienintelis būdas apsaugoti savo vaikus nuo priklausomybės – auklėti juos taip, kad nekiltų pagundų svaigintis.

 

Informaciją parengė:

Simona Bobinaitė
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
El. p. simona.bobinaite@vvsb.lt