images


Laikysenos ydos, susijusios su įvairiu stuburo iškrypimo laipsniu, šiandien mokyklinio amžiaus vaikui diagnozuojamos neretai. Stebint vaikus, jaunuolius ir net suaugusiuosius galime nesunkiai pastebėti, kad organizmo gebėjimas atlikti bet kokį darbą priklauso nuo to, kokia jo laikysena.Prasidėjus naujiems mokslo metams atsiranda nemažai trukdžių, kurie gali žaloti vaiko stuburą, pavyzdžiui netinkamai suformuota mokinio žinių sėmimosi vieta (mokykloje ir namie), nesuderintas darbo ir laisvalaikio praleidimo režimas, milžiniško dydžio kuprinė, kuri nešama į mokyklą, joje ir iš jos. Netaisyklingas kurpinės nešimas ir kuprinės svorio nekontroliavimas turi įtakos formuotis netaisyklingai laikysenai.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras antrą kartą sostinės bendrojo lavinimo mokyklose organizavo kuprinių svėrimo akciją „Draugiška kuprinė”. Šiemet akcija buvo skirta visų amžiaus grupių mokiniams. Jos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį, bei galimą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai.

2012 m. rugsėjo paskutinę savaitę visuomenės sveikatos specialistai svėrė mokinius ir jų kuprines, fiksavo kuprinės tipą.

Viso akcijoje „Draugiška kuprinė” dalyvavo 7590 mokinių (žr. priedas Nr. 1, 1 lent.). Aktyviausiai akcijoje dalyvavo pradinių klasių mokiniai (I kl. – 19 proc., II kl. – 16 proc., III kl. – 18 proc. ir IV kl. – 19 proc. mokinių, skaičiuojant nuo visų dalyvavusių (1 pav.)). Akcijoje dalyvavo panašus skaičius mergaičių ir berniukų (atitinkamai 51,4 proc. ir 48,6 proc.).

pav 11
1 pav. Dalyvių pasiskirstymas pagal klases (proc.)

Akcijos metu daugumos mokinių (48 proc.) kuprinių svoris sudarė ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės (kuprinės buvo normalaus svorio). Kiek daugiau nei 40 proc. vaikų kuprinių svoriai sudarė 10 – 15 proc. kūno masės. Labai sunkias kuprines akcijos dieną turėjo 10,1 proc. vaikų (žr. priedas Nr. 1, 2 lent.). Nustatyta, kad kas antra kuprinė buvo sunki, t.y. viršijo 10 proc. vaiko kūno svorio.

Apžvelgiant procentinį duomenų pasiskirstymą pagal klases, daugiausiai ketvirtokų (58,6 proc.) turėjo kuprines, kurių svoris sudarė iki 10 proc. kūno masės. Labai sunkias kuprines (> 15 proc.) turėjo antrų klasių mokiniai (13,2 proc.). Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog daugelis mokyklų yra įrengusios spinteles arba dėžutes pradinių klasių mokiniams, kuriose vaikai gali palikti namų darbams nereikalingus daiktus. Tačiau, akcijos duomenys rodo, jog kas antras pradinukas nešiojasi per sunkią kuprinę (nuo 10 iki 15 proc. kūno masės) ir kas dešimtas – labai sunkią ( sudarančią daugiau nei 15 proc. kūno masės).

Įvertinus tai, kad 11-12 metų vaikams aktyviai formuojasi kaulų bei raumenų sistemos, gauti rezultatai yra bauginantys. Vertinant 1 – 6 klasių kuprinių svėrimo akcijos rezultatus, daugiausiai 5 ir 6 klasių mokinių kuprinės buvo sunkios (sudarė 10 – 15 proc. kūno masės) arba labai sunkios (> 15 proc. kūno masės) (2 pav.). Sunkios kuprinės problemą šiame tarpsnyje galima paaiškinti tuo, kad 5 ir 6 klasėje mokymo disciplinas dėsto keli mokytojai, pamokos vyksta dalykiniuose kabinetuose, o mokiniai dar nėra prisitaikę prie naujos tvarkos. Procentinis mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas pagal klases atskleidė, kad pasikeitus mokymosi krūviui, daugiau penktokų ir šeštokų turėjo sunkias ir labai sunkias kuprines.

2 pav
2 pav. Procentinis kuprinės svorio (lyginant su mokinio svoriu) pasiskirstymas pagal klases ( proc.) 

Vertinant procentinį duomenų pasiskirstymą pagal lytį ženklių skirtumu nenustatyta (žr. priedas Nr. 1, 2 lent.).

Apklausos metu išsiaiškinome, kad mokiniai dažniausiai renkasi kuprines su 2 diržais. Tačiau buvo ir tokių, kurie vietoj mokyklinės kuprinės dėvėjo rankinės tipo krepšį. Tokių mokinių procentas su amžiumi pamažu augo (žr. priedas Nr. 1, 3 lent.). Pastebėta, jog mokiniai ir jų tėveliai renkasi itin sunkias tuščias kuprines. Tuščios nemažos dalies mokinių kuprinės svėrė daugiau nei 1000 g.

Akcijos metu išsiaiškinta, kad dauguma vaikų kuprinę nešioja ant abiejų pečių, bet su amžiumi pastebimas pamažu augantis mokinių procentas, kurie kuprinę neša ant vieno peties (žr. priedas Nr. 1, 4 lent.).

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirinktinai įvertino kai kurių klasių vadovėlių svorį ir jų atitikimą reikalavimams amžiaus grupei pagal higienos normą (HN 22:2003 „Mokykliniai vadovėliai”). Sunkiaus vadovėlis pradinių klasių tarpe yra anglų kalbos, šio vadovėlio svoris viršija numatytą normą (pradinių klasių mokiniams vadovėliai turi sverti ne daugiau 300 g.). 5 – 7 klasių istorijos ir lietuvių kalbos vadovėliai taip pat viršijo rekomenduojamas normas. Dauguma kitų mokyklinių knygų atitinka higienos normos reikalavimus (žr. priedas Nr. 1, 5 lent.).

Ką reikėtų atsiminti, kad mokinio kuprinė būtų „Draugiška”:

  • Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių klasių mokiniams – ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų klasių mokiniams – ne daugiau kaip 1000 g;

  • Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. mokinio kūno masės;

  • Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. mokinio kūno masės;

  • Rinktis mokyklinę kuprinę, turinčią du reguliuojamo ilgio plačius paminkštintus diržus;

  • Visada užsidėti diržus ant abiejų pečių;

  • Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens;

  • Sunkiausius daiktus dėti į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros;

  • Tvarkingai sudėti daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų;

  • Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.


Pastebėta, kad mokiniai į kuprines susideda per daug daiktų. Nors daugelis mokyklų turi įrengtas vietas, kur mokiniai gali palikti namų darbams nereikalingas priemones, tačiau kuprinės vis tiek yra per sunkios. Per didelį svorį, ypač pradinių klasių mokiniams, sudaro ne pamokom reikalingos priemonės, o papildomi daiktai: neišimtos vakarykštės dienos knygos ir pratybų sąsiuviniai, dideli penalai arba aplankai kietais viršeliais. Todėl tėvams ir mokytojams rekomenduojame kasdien kartu su vaiku peržiūrėti kuprinės turinį ir sudėti tik tai dienai reikalingus daiktus!

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai akcijos dalyviams įteikė po skirtuką ir ženkliuką, kuriuose akcentuojama, ką mokinys turėtų žinoti apie mokyklinę kuprinę (kokia ji turėtų būti, kaip tinkamai ją parengti kelionei į mokyklą bei kaip taisyklingai nešti).

Biuras dėkoja visoms šiais metais akcijoje „Draugiška kuprinė” dalyvavusioms mokykloms ir tikisi, kad tokio pobūdžio akcijos bent iš dalies padės pagerinti situaciją sunkios kuprinės problemos sprendime. Norint priminti apie taisyklingą kuprinės nešimą ir kontroliuoti mokinių kuprinių svorį, tokio tipo akcijos numatomos vykdyti kasmet.


Informacija apie „Kuprinių svėrimo akciją“ 2012 metais, priedai, lentelės. ATSISIŲSTI.

 

Informaciją parengė:

Viktorija Šadiul
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel.: (8 5) 271 1244, el. p.: viktorija.sadiul@vvsb.lt