Žmogaus ir gyvosios gamtos egzistavimui labai svarbus gėlas vanduo – upių, ežerų, požeminiai, dirvožemio ir kiti vandenys. Gėlo vandens poreikiai kasmet didėja, deja, didėja ir jo užterštumas.


Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė Vilniaus mieste

Remiantis AB „Vilniaus vandenys“ pateikta informacija, galima teigti, kad Vilnius yra viena iš nedaugelio Europos sostinių, kurioje gyventojams centralizuotai tiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. O švedai, lenkai ar estai ir daugelis kitų geria išvalytą paviršinį cheminiu būdu apdorotą vandenį, kurio kokybė ir skonis niekada neprilygs mūsų vandeniui.

Kokios vandenvietės naudojamos Vilniaus mieste, kuriems mikrorajonams tiekiamas vanduo ir kokie geriamojo vandens kokybiniai rodikliai, galite susipažinti interneto svetainėje http://www.vv.lt/lt/vandens_kokybe/zemelapis.php

Vilniuje 2009 m. 531,4 tūkst. gyventojų (95 proc.) vartojo centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį. Pagal Lietuvos higienos normą (HN) 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai:

•    jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracija galinčių kelti didelį pavojų žmonių sveikatai;

•    geriamasis vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius;

•    užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka šioje higienos normoje nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose.

Vyrauja nuostata, kad indikatoriniai rodikliai tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau jie rodo geriamojo vandens savybes, jo ruošimo ir tiekimo technologijų trūkumus. Kai nustatomi didesni bendrosios geležies, mangano, amonio kiekiai ar didesnis drumstumas, leistinų normų viršijimo priežastys gali būti geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologijų pažeidimai.

Bendroji geležis

Geriamojo vandens, kurio indikatorinio rodiklio (bendrosios geležies) vertė gerokai viršijama, kokybė ir juslinės savybės yra prastesnės, toks vanduo gali būti pavojingas vartotojų sveikatai. Šį teiginį įvertino ir patvirtino Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Geležies perteklius žmogaus organizme gali sukelti ligą, vadinamą hemochromatoze, o trūkumas – anemiją.

2010 m. Bičių Korio, Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Bukčių vandenvietėse bendrosios geležies koncentracija viršijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas normas. Vandenvietėse užfiksuotas bendrojo geležies kiekio didėjimas.


Drumstumas

Dėl didelio geležies kiekio vamzdynuose susidaro nuosėdų, susiaurinančių vamzdžio skersmenį, todėl pasikeitus vandens tekėjimo krypčiai ar slėgiui vartotoją pasiekia drumzlinas vanduo.
Per didelis geriamojo vandens drumstumas 2010 m. buvo Bičių korio, Daniliškių, Trakų Vokės vandenvietėse.



Manganas

2010 m. Bičių Korio, Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Vingio parko, Bukčių vandenvietėse mangano koncentracija viršijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytas normas. Labai dideli mangano kiekiai žmogaus organizme siejami su kvėpavimo, reprodukcinės sistemos sutrikimų.


Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę galimų būtų gerinti įdiegiant nugeležinimo įrenginius, rekonstruojant senus vandens tiekimo tinklus bei atliekant daugiau tyrimų.

2012 m. Pasaulinės vandens dienos tema „Vanduo ir maisto sauga“.

„Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nusakyti negalima, tavimi gardžiuojamės nežinodami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu – pats didžiausias turtas pasaulyje.“

Antuanas de Sent Egziuperi

Šarūnas Alasauskas
Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
Tel.: 8-5 2711244