Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos  įgyvendinimo priemonių 2011 – 2014 metų planas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas