Kviečiame įmones dalyvauti konkurse , pasidalinti savo gerąja patirtimi bei laimėti nominaciją: „Labiausiai darbuotojų sveikatos stiprinimu besirūpinanti įmonė 2015“.

Konkurse gali dalyvauti įvairaus dydžio valstybinės, verslo, nevyriausybinės įstaigos ar įmonės, veikiančios Vilniaus mieste, Vilniaus rajone ir Šalčininkuose. Anketas gali pildyti visi – tiek vadovai (administracija), tiek patys įmonės / įstaigos darbuotojai. Viena įmonė/įstaiga gali pateikti vieną paraišką.

Skatindami sveikatos stiprinimo darbo vietose iniciatyvas, konkursą rengia Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Higienos institutas ir VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“. Konkurso partneris – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Paraiškos formą galite atsisiųsti čia: Darbuotojų sveikatos stiprinimo konkursas 2015 m. Anketa. (Atsisiųsti)

Užpildytą paraišką prašome siųsti el. paštu: kristina.mockuviene@vvsb.lt iki gruodžio 3 d.

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami 2015 m. pirmoje gruodžio mėnesio pusėje. Nugalėtojams bus įteikti apdovanojimai: nominacijos „Labiausiai darbuotojų sveikatos stiprinimu besirūpinanti įmonė 2015“.

Sveikatos stiprinimas darbe įvardinamas kaip suderintos darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti, apimančios darbuotojų sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų sveikatos rizikos veiksnių mažinimą darbo aplinkoje, sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumo didinimą.

VVSBLOGBE sam_logoHigienos instituto logotipas pic.logo

Kontaktai kilus klausimams:
Kristina Mockuvienė
Tel.8 5 205 3417
El. Paštas: kristina.mockuviene@vvsb.lt