Yra atlikta be galo daug tyrimų, įrodančių neginčytiną patyčių žalą kiekvienam bendruomenės nariui tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje.Tyrimais nustatyta, jog patyčios žaloja ne tik vaikų elgesį, mąstymą, bendravimą, integravimąsį į “sociumą”, bet taip pat neigiamai veikia ir jį supančią aplinką.

Taip kuriamas užburtas ratas – “blogai jaučiuosi – skriaudžiu kitą, nuskriaustasis – dar silpnesnį  arba užsiskleidžiu savyje manydamas, jog esu pats dėl visko kaltas/a”. Tik ar tikrai kaltas/a dėl to, kad tave tave kažkas skriaudžia?

Galima drąsiai teigti, jog taip vyksta beveik kiekvienoje mokykloje ir tai tampa mūsų vaikų kasdienybe, su kuria ne visiems pavyksta susitaikyti. Gaila, tačiau Lietuva savižudybių skaičiumi yra viena iš pirmaujančių šalių visame pasaulyje. Tyčiojamės vėlgi mes labiausiai ir dažniausiai. Taigi, ar tik patyčios nėra tiesioginė savižudybių, savęs žalojimo priežastis jaunų žmonių tarpe? Tai plinta kaip bet kuri virusinė liga – greitai, apimdama didelius mąstus. Sveikintina, kad kasdien plečiasi žmonių ratas, kurie pripažįsta, kad tai – šių dienų epidemiją. Ugdymo įstaigų pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos specialistai pagaliau nebijo prisipažinti, kad jų mokyklose patyčios egzistuoja ir visais įmanomais būdais bando įveikti šią problemą patys arba pasitelkdami į pagalbą kitus specialistus.

Taigi, vykdydamas patyčių prevenciją, Vilniaus m. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2011 m. gruodžio – 2012 m. sausio mėn. organizavo akcijas „Prieš patyčias”. Ugdymo įstaigose su vaikais dirbo centro „Galia” aktoriai: Gabrielia Kuodytė, Saulius Čėpla, Darius Rakauskas.

Įvyko 30 akcijų 5-8 klasių mokiniams devyniose Vilniaus miesto mokyklose:
1.    Vilniaus m. Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla
2.    Vilniaus m. Gerosios Vilties vidurinė mokykla
3.    Vilniaus m. Sietuvos vidurinė mokyklaa
4.    Vilniaus m. Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
5.    Vilniaus m. Naujininkų vidurinė mokykla
6.    Vilniaus m. Simono Daukanto progimnazija
7.    Vilniaus m. Basanavičiaus progimnazija
8.    Vilniaus m. Fabijoniškių vidurinė mokykla
9.    Vilniaus m. Baltupių progimnazija

Vykusių akcijų tikslas buvo ne tik eilinį kartą pakartoti mokiniams kas yra patyčios, bet ir  įtraukti juos į situacijas, kurias vaidino aktoriai, pasijusti „skriaudėjų”, „nuskriaustųjų” kailyje. Vaikai turėjo patys pasiūlyti situacijas vaidinimams, spręsti kaip tinkamai ir dorai pasielgti skirtingose situacijose, kaip vienu ar kitu atveju geriau išeiti iš blogai/gerai susiklosčiusios padėties ir pan. Tokiu interaktyviu bendravimo būdu džiaugiasi ir Vilniaus m. Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos socialinė pedagogė Laura Druteikautė: „Smagu, kad buvo įgungti vaikai, dirbo kartu su aktoriais. Gerai tai, kad tai buvo ne „sausa” teorija. Manau, kad ateityje reikėtų daugiau tokių užsiėmimų, nes tai labai aktuali tema”.

Dar vienas svarbus uždavinys, kurį siekėme įgyvendinti – sužinoti kas labiausiai skatina vaikus tyčiotis, šaipytis vieniems iš kitų. Paaiškėjo, jog tai yra: : išvaizda (tiek apranga, tiek kūno išvaizda) , fizinės savybės, šeimos materialinė padėtis, vyresni (stipresni) prieš jaunesnius (silpnesnius), pravardžiavimas, iš neturėjimo ką veikti, dėl mokslo (gero/blogo), kitatautis.

Stebint mokinių reakcijas per vykusias akcijas buvo matyti, jog dažnos vaikų išsakytos situacijos yra palietusios juos asmeniškai, bet ne kiekvienas išdrįsdavo tai pripažinti. Džiaugiamės, kad tiek mokiniai, tiek pedagogai pradeda šnekėti apie patyčių problemą, nori ją įveikti ir tai jau yra teigiamas akcijos rezultatas. Pasak Vilniaus m. Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojos neformaliam ugdymui Eglės Ankėnienės – tik nuolatinis darbas padės išvengti patyčių atvejų mokyklose, todėl akcijos ir panašaus pobūdžio užsiėmimai ugdymo įstaigose yra būtini.


Akcijų akimirkos:

Daugiau informacijos:
Julija Meišimė
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel./faks. (8-5) 271 1244, el.paštas julija.meisime@vvsb.lt