Gerėjant Lietuvos ekonominei situacijai, didėjant darbo vietų skaičiui, ryškėja viena pagrindinių problemų – jaunimo motyvacijos stoka. Pasak Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo Juozo Meldžiuko, problema ypač ryški regionuose, kuriuose būtina gerinti jaunimo situaciją, skatinti iniciatyvumą, sudaryti sąlygas darbdavių reikalaujamai patirčiai įgyti.

„Dažna nemotyvuoto jaunimo problema – pati aplinka, kuri kartais yra nepalanki ir nesudaro sąlygų jaunam žmogui įgyvendinti savo idėjas, ugdyti kompetencijas ir įgyti naujų gebėjimų bei žinių. Jaunimui taip pat trūksta patraukliai pateikiamos informacijos apie visuomenines veiklas, prie kurių jis galėtų prisidėti“, – teigė J. Meldžiukas.

Pasak verslo atstovų, jaunimui trūksta bendrosios socialinės kompetencijos, pasitikėjimo savimi, analitinio mąstymo, taip pat – komunikacinių kompetencijų.

„Svarbu, kad jaunimas sugebėtų suderinti savo kompetenciją su rinkos paklausa. Pasitaiko atvejų, kai visiškai patirties neturintis jaunas žmogus atėjęs į darbo pokalbį prašo nepagrįstai didelio atlyginimo, o darbdaviui nesutikus jo mokėti, jaunuolis atsisako darbo apskritai“, – pasakojo konsultacinės grupės „Person Premier“ direktorė Eva Paplauskienė.

2012 m. atliktas jaunimo problematikos tyrimas Lietuvos savivaldybėse atskleidė, kad beveik 7 proc. Lietuvos jaunų žmonių niekur nedirbo ir nesimokė, daugiau nei 84 proc. nepriklausė jokiai jaunimo organizacijai, o 62 proc. buvo pilietiškai pasyvūs. Vis dėlto situacija keičiasi: pavyzdžiui, lyginant su 2007 m. duomenimis, 2014 m. Lietuvoje savanoriaujančio jaunimo skaičius išaugo 45 procentais.

Pasak J. Meldžiuko, šiuo metu bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo sektoriumi, siekiama pripažinti kompetencijas, kurias jaunimas įgijo savanoriškoje veikloje. Taip jos įgytų daugiau vertės ir padėtų jauniems žmonėms ateityje įsitvirtinti darbo rinkoje.

Kitas galimas minėtų problemų sprendimas – atvirų jaunimo centrų ir erdvių steigimas. 2013 m. Jaunimo reikalų departamentas finansavo 12 atvirų jaunimo centrų ir 13 atvirų jaunimo erdvių veiklų. Į veiklas įsitraukė apie 5000 jaunų žmonių 48-iose savivaldybėse. Ypatingas dėmesys centruose bei erdvėse skiriamas neaktyviam ir nemotyvuotam jaunimui.

„Esu iš Lentvario, kuriame yra nemažai socialinių problemų – nedarbas, nekokybiškas užimtumas. Didele pagalba jauniems miestelio žmonėms, kurie šiandien jau yra kažką pasiekę, tapo prieš keletą metų atidarytas Lentvario jaunimo centras. Tai tapo erdve, kurioje tu galėjai išreikšti save“, – pasakojo studentas, daugelio jaunimo organizacijų narys, Vilniaus viešajame transporte įgyvendintos akcijos „Šypsenų kontrolė“ vienas iniciatorių Rokas Bernatonis.
Daugiau jaunimo iniciatyvų gerųjų pavyzdžių buvo pristatyta gegužės 13 d. vykusiame renginyje „Jaunimas regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“.

Renginio video galite pamatyti ČIA:   https://www.youtube.com/watch?v=gfBxu3b7JSg

Jaunimo reikalų departamento bendradarbiaujant su Socialinių reikalų ir darbo ministerija organizuoto renginio metu vyko jaunimo iniciatyvų idėjų mugė, taip pat sėkmingiausių Lietuvoje vykdytų jaunimo projektų bei iniciatyvų rinkimas.

Geriausiomis iniciatyvomis išrinktos: „Jaunųjų policijos rėmėjų akademija“, kurios dalyviai moksleiviai aktyviai savanoriaudami kovojo su neigiamais reiškiniais mokykloje (Kauno raj.), žygiai dviračiais „Wheel Addicted“, skirti Palangos kurorto 760-osioms vardo paminėjimo metinėms (Palanga), ir kaimo jaunimo verslumo, kūrybiškumo, kompiuterinio raštingumo ir kt. įgūdžių lavinimui skirta veikla „Kryžkelė“ (Jonavos raj.).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat apdovanojo Joniškio raj. jaunimo iniciatyvą „Šok su senjoru“, kurios metu skirtingo amžiaus žmonės – senjorai ir jaunimas – kartu mokosi Lotynų Amerikos šokių.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, gegužės 1 d. buvo registruota 17,5 tūkst. jaunų bedarbių iki 25 m. amžiaus. 52,6 proc. jų yra nekvalifikuoti, 38,6 proc. – niekur nedirbę. Aukščiausias jaunimo nedarbas užfiksuotas Alytaus r. (8,9 proc.) ir Kalvarijos (8,7 proc.) savivaldybėse. Per 2014 m. sausį–balandį buvo įdarbinta 11,3 tūkst. jaunų žmonių.