Higienos instituto Profesinės sveikatos centras, plėtodamas fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose iniciatyvas, domisi
Lietuvoje sukurtomis ir šalies įmonėse pritaikytomis darbuotojų fizinio aktyvumo didinimo priemonėmis bei atliktais
tyrimais.Kviečiame visas Lietuvos įmones, įstaigas, aukštąsias mokyklas, kitas tyrimų bei mokymų institucijas, kuriančias
ir vykdančias fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose veiklas, pasidalinti savo sėkme bei gerąja patirtimi ir užpildyti
žemiau pateiktas formas.
Savo gerąją patirtį galima pristatyti trijose kategorijose:
1.    Priemonės – sukurtos pratimų, fizinio aktyvumo programos, prietaisai, mokymų programos ir pan. (plakatai, mobilios
programėlės, siūlomos trenerio paslaugos, įranga, matuojanti fizinio aktyvumo lygius, treniruokliai ir pan.) (atsisiųsti formą)
2.    Motyvatoriai (tai, kas skatina ir leidžia veikti) – sukurtos fizinį aktyvumą skatinančios priemonės (apdovanojimo,
bendro rezultato siekimo, viešo pripažinimo ir pan.) (atsisiųsti formą)
3.    Tyrimai  – atlikti tyrimai, studijos, apklausos, atskleidžiančios fizinio aktyvumo darbo vietose naudą, geriausius fizinio
aktyvumo skatinimo būdus, tam tikros profesijos atstovų fizinio aktyvumo pobūdį ir pan. (atsisiųsti formą)
Kiekviena įmonė/įstaiga vieną ar kelias patirtis gali pateikti vienoje arba visose trijose kategorijose. Galima pildyti neribotą
skaičių formų.Surinktos Lietuvos fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose gerosios patirtys bus pristatytos Higienos instituto
informaciniame leidinyje, o įdomiausios ir novatoriškos – 2017 m. lapkričio mėn. vyksiančioje konferencijoje, į
kurią kvietimus gaus visi, kas siuntė savo pavyzdžius.
Užpildytų formų lauksime iki 2017 m. gegužės 31 d. el. paštu: sigita.vicaite@hi.lt