Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro dabuotojų, dirbančų pagal darbo sutartis, darbo užmokestį

Duomenys apie 2013 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 3266
Direktorės pavaduotojas 1 2849
Vyriausioji buhalterė 1 2409
Administratorė 1 1191
Personalo specialistė 1 1555
Viešųjų ryšių specialistė 1 1414
Skyriaus vedėja 2 1973
Vyr. specialistas- projektų vadovas 1 1691
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 1773
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 2 1660
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
3

1716

Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 650
Ūkvedys 1 1035
Valytoja 1- 0,5 et. 500

Duomenys apie 2013 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 4092
Direktorės pavaduotojas 1 3156
Vyriausioji buhalterė 1 3123
Administratorė 1 1952
Personalo specialistė 1 2147
Viešųjų ryšių specialistė 1 1966
Skyriaus vedėja 2 2275
Vyr. specialistas- projektų vadovas 1 2348
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 1997
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 2 1957
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
3

2031

Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 640
Ūkvedys 1 1400
Valytoja 1- 0,5 et. 500

Duomenys apie 2013 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 3031
Direktorės pavaduotojas 1 2830
Vyriausioji buhalterė 1 3123
Administratorė 1 1952
Personalo specialistė 1 1852
Viešųjų ryšių specialistė 1 1789
Skyriaus vedėja 2 2332
Vyr. specialistas- projektų vadovas 1 2272
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 1713
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 2 1456
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
3

1832

Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 640
Ūkvedys 1 1400
Valytoja 1- 0,5 et. 500


Duomenys apie 2012 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 4667
Vyriausioji buhalterė 1 3123
Administratorė 1 2074
Personalo specialistė 1 2192
Viešųjų ryšių specialistė 1 1521
Skyriaus vedėja 2 2318
Vyr. specialistas- projektų vadovas 1 2434
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 2067
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 3 1647
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
3

2013

Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 769
Ūkvedys 1 1631
Valytoja 1- 0,5 et. 425


Duomenys apie 2012 metų III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 4118
Vyriausioji buhalterė 1 2473
Administratorė 1 1911
Personalo specialistė 1 1745
Viešųjų ryšių specialistė 1 1342
Skyriaus vedėja 2 2013
Vyr. specialistas- projektų vadovas 1 2434
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 1763
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 3 1976
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
3 1867
Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 705
Ūkvedys 1 1306
Valytoja 1- 0,5 et. 418

Duomenys apie 2012 metų II ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorė 1 4301
Vyriausioji buhalterė 1 3001
Administratorė 1 1740
Personalo specialistė 1 1638
Viešųjų ryšių specialistė 1 1342
Skyriaus vedėja 2 2038
Vyriausioji specialistė 1 1391
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 4 1856
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 3 2117
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė
2 2208
Vyr.specialistas kompiuterių priežiūrai 1- 0,5 et. 705
Ūkvedys 1- 0,5 et. 780
Valytoja 1- 0,5 et. 403

Duomenys apie 2012 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)
L. e. p. direktorė 1 4667
Vyriausioji buhalterė 1 2745
Administratorė 1 1249
Personalo specialistė 1 1315
Viešųjų ryšių specialistė 1 1342
Skyriaus vedėja 1 1827
Vyriausioji specialistė 2 1391
Visuomenės sv. stiprinimo specialistas 4 1293
Visuomenės sv. stebėsenos specialistas 3 1516
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistas 2 1706
Ūkvedys 1 – 0,5 et. 675
Valytoja 1 – 0,5 et. 403

Duomenys apie 2011 metų IV ketvirčio darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)

Direktorius 1 4154
Vyriausioji buhalterė 1 1866
Administratorė 1 1710
Personalo specialistė 1 1991
Viešųjų ryšių specialistė 1 1327
Vyriausioji specialistė 3 1318
Skyriaus vedėja 2 (0,5 etato)
761
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 3 995
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 3 1421
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė 2 1421
Ūkvedys 1 (0,5 etato)
475
Valytoja 1 (0,5 etato)
403

Duomenys apie 2011 metų darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių
šias pareigas, skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Lt)
Direktorius 1 3940
Vyriausioji buhalterė 1 1555
Administratorė 1 1360
Personalo specialistė 1 1623
Viešųjų ryšių specialistė 1 1327
Vyriausioji specialistė 3 1318
Skyriaus vedėja 2 (0,5 etato)
761
Visuomenės sv. stiprinimo specialistė 3 1004
Visuomenės sv. stebėsenos specialistė 3 1424
Vaikų ir jaunimo sv. priežiūros specialistė 2 1418
Ūkvedys 1 (0,5 etato)
475
Valytoja 1 (0,5 etato)

403