Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai (Atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus darbo tvarkos taisyklės (Atsisiųsti)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo apmokėjimo sistema (Atsisiųsti).

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (Atsisiųsti).

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises formą

Pranešimų apie pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro privatumo politikos aprašas