Š. m. gruodžio 22 dieną baigėsi Vilniaus visuomenės sveikatos biuro ir medicinos centro „HELONA“ vykdytas vaikų sveikatinimo projektas „Sveiki ir fiziškai aktyvūs vaikai – sveika visuomenė“, kurio metu buvo siekiama įvertinti esamą Vilniaus miesto mokyklų pradinių klasių moksleivių fizinės sveikatos būklę ir suorganizuoti kineziterapijos užsiėmimus, skirtus vaikų skeleto-raumenų sistemos sutrikimų korekcijai ir prevencijai.

Projekte dalyvavo 9 Vilniaus miesto mokyklos: Antakalnio progimnazija, Tuskulėnų vidurinė mokykla, Žiburio pradinė mokykla, Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla, Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla, Šviesos pradinė mokykla, Naujininkų vidurinė mokykla, Simono Daukanto progimnazija ir pradinė mokykla „Pažinimo medis“.

Tris mėnesius trukusio projekto pradžioje buvo patikrinta daugiau nei 500 mokinių fizinės sveikatos būklė ir nustatytas jų fizinio aktyvumo lygis, vėliau praktiniai profesionalių kineziterapeutų vedami užsiėmimai buvo integruojami į mokyklose vykstančias kūno kultūros pamokas, siekiant pakviesti mokinius aktyviau dalyvauti kūno kultūros pamokose ir tokiu būdu sustiprinti jų fizinę sveikatą.

Į šį projektą aktyviai įsitraukė ir vaikų tėvai. Bendrų užsiėmimų „Tėvai ir vaikas“ metu jie gavo daug naudingų žinių, kurios padės jiems, sportuojant su savo vaikais ateityje. Užsiėmimuose dalyvavę tėvai taip pat buvo supažindinti su gauta informacija apie esamą vaiko sveikatos ir fizinę būklę ir gavo gydytojo išvadą bei rekomendacijas.

Mokyklose vykusių kineziterapinių užsiėmimų metu mokytojai taip pat gavo nemažai papildomų žinių ir nuo 2015 metų pradžios jie pradės naudotis profesionaliai parengta metodine medžiaga, kuri padės jiems organizuoti ir vesti kūno kultūros pamokas taip, kad vaikai iš jų gautų ne tik maksimalią naudą, bet ir išsiugdytų įprotį dažnai bei taisyklingai sportuoti. Atsižvelgdami į dažniausiai klasėje pasitaikančias vaikų sveikatos problemas mokytojai sieks jas koreguoti, taikydami konkrečią kineziterapinę programą.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai, suprasdami, kad šis projektas buvo naudingas tiek vaikams, tiek jų tėveliams, tiek mokyklose dirbantiems mokytojams, planuoja vykdyti panašaus pobūdžio projektą ir ateityje.

Informaciją parengė:
Martyna Milieškaitė
Sveikatos stiprinimo specialistė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel. 8 5 234 0235, el.p. martyna.milieskaite@vvsb.lt