Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais vykdo lytiškumo ugdymo ir lytiškai plintančių ligų prevencinę programą įgyvendinimą.

Programos tikslas – suteikti moksleiviams mokslu grįstu ir amžiui pritaikytų žinių apie brendimą ir lytinę sveikatą, ugdyti paauglių gebėjimus ir įgūdžius kurti pagarbius, atsakingus ir lygiaverčius tarpasmeninius santykius, užtikrinti lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo prevenciją ir įgalinti mokinius priimti saugius sprendimus bei komunikuoti įvairiais lytiškumo aspektais. Programa skirta jaunimui (13-16 m.). Užsiėmimai susideda iš dviejų dalių:

  1. Lytiškumo ugdymo paskaita (atskirai mergaitėms ir berniukams). Biuro lektoriai paskaitų metu kalbės apie su 1ytiškumo susijusios elgsenos suvokimą, brendimą ir higieną.
  2. Paskaita- diskusija, praktinis užsiėmimas su psichologu, kurio tikslas formuoti kritinį mąstymą, siekiant išsiugdyti gebėjimus ir įgūdžius kurti pagarbius, atsakingus ir lygiaverčius tarpasmeninius santykius, užtikrinti seksualinio priekabiavimo prevenciją, įgalinti moksleivius priimti saugius sprendimus bei komunikuoti įvairiais lytiškumo aspektais.

Vilniaus mieste ir rajone suplanuota per 400 pamokų, kuriuos išklausys per 6 tūkstančius 7-9 klasių mokinių.

Laukiami rezultatai:

Mokiniai gebės teigiamai vertinti save ir savo kūno pokyčius, pozityviai, konstruktyviai mąstyti, atpažinti ir išreikšti savo jausmus bei poreikius, priimti optimalius sprendimus savo, artimųjų, bendruomenės sveikatai, darniems tarpasmeniniams santykiams ir gerovei kurti, asmenybės formavimusi, tarpusavio santykių kūrimu, meile; gebės priimti atsakingus sprendimus dėl lytinio gyvenimo pradžios, nėštumo ir gimdymo, įvertinti ateities perspektyvoje rizikingo lytinio elgesio galimas pasekmes, pasirinkti tinkamus sprendimo būdus siekiant jų išvengti, bus susipažinusios su šeimos planavimo būdais ateityje.