Skelbiamas konkursas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigoms užimti (nuo 2017 m. vasario 1 d.)
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (biudžetinė įstaiga, Polocko g. 12-2, Vilnius, juridinis asmens kodas 301850606).

1. Darbo pobūdis: rengti ir įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros planą, programas ir projektus; organizuoti ir koordinuoti Skyriaus specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių mokinių sveikatos priežiūra, veiklą; organizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros renginius, mokymus, paskaitas; dalyvauti projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese; rengti ataskaitas, paraiškas ministerijoms bei kitoms institucijoms.

2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:
2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
2.2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
3.1. turėti biomedicinos mokslų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti nemažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės sveikatos priežiūros darbą;
3.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

4. Privalumai:
4.1. vadovaujančio darbo patirtis;

5. Pretendentas privalo pateikti:
5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us) ir šių dokumentų kopijas;
5.4. gyvenimo aprašymą;
5.5. užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301);
5.6. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: Polocko g. 12–2, LT-01204 Vilnius, Lietuva.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2017-01-23, 16:30 val.)
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Dėl papildomos informacijos apie skelbiamą konkursą kreiptis: martyna.grikpedyte@vvsb.lt

Skelbiamas konkursas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti (nuo 2017 m. vasario 1 d.)
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (biudžetinė įstaiga, Polocko g. 12-2, Vilnius, juridinis asmens kodas 301850606).

1. Darbo pobūdis: Vadovauti skyriui, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, vertinti skyriaus darbuotojų veiklą; rengti metines sveikatos stiprinimo programas ir vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę; kontroliuoti skyriaus darbuotojų viešųjų pirkimų pildomas paraiškas- užduotis ir sudaromas sutartis prekėms ar paslaugoms įsigyti; atsiskaityti už einamojo laikotarpio sveikatos stiprinimo skyriaus vykdytas ir vykdomas veiklas; dalyvauti projektų, programų rengime ir įgyvendinime.

2. Bendrieji reikalavimai pretendentams:
2.1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
2.2. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

3. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
3.1. turėti aukštąjį biomedicinos mokslų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti nemažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės sveikatos priežiūros darbą;
3.4. gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3.7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.9. gebėti organizuoti viešus renginius

4. Privalumai:
4.1. vadovaujančio darbo patirtis;
4.2. geros anglų kalbos žinios.

5. Pretendentas privalo pateikti:
5.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5.3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (-us) ir šių dokumentų kopijas;
5.4. gyvenimo aprašymą;
5.5. užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301);
5.6. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes ir įgūdžius;

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: Polocko g. 12–2, LT-01204 Vilnius, Lietuva.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2017-01-23, 16:30 val.)
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
Dėl papildomos informacijos apie skelbiamą konkursą kreiptis: martyna.grikpedyte@vvsb.lt

Ieškomi visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbti šiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose:

Vilniaus lopšelis–darželis  „Gervelė“ – 0,13 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Zylutė“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Žilvinėlio“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Aušrelė“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Mažylis“ – 0,13 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Pelenė“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Pilaitukas“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis  „Sakalėlis“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Aušrinė“ (rusų,lenkų kalba) – 0,13 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Coliukė“ – 0,13 etato darbo krūvis,
Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis – 0,13 etato darbo krūvis,
Vilniaus Panerių lopšelis–darželis – 0,06 etato darbo krūvis,
Vilniaus vaikų darželis „Naminukas“ – 0,06 etato darbo krūvis,
Vilniaus Naujųjų Verkių lopšelis–darželis – 0,06 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Šilelis“ – 0,25  etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Lazdynėlis“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus Grigiškių lopšelis-darželis „Lokiuko giraitė“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Bangelė“ – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus lopšelis–darželis „Šypsena“- 0,13 etato darbo krūvis.

Reikalavimai: 

visuomenės sveikatos išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentai) arba turėti slaugytojo kvalifikaciją ir būti išklausius privalomuosius 160 valandų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Ieškomi visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirbti šiose ugdymo įstaigose:

Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės“ gimnazija – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus Salininkų gimnazija – 0,5 etato darbo krūvis,
Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla – 0,5 etato darbo krūvis,
Karalienės Mortos mokykla – 0,5 etato darbo krūvis,
Vilniaus „Laisvės“ gimnazija – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla – 0,5 etato darbo krūvis,
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija – 1 etato darbo krūvis,
Vilniaus Jeruzalės mokykla – 0,75 etato darbo krūvis,
Vilniaus raj. Kyviškių pagrindinė mokykla – 0,25 etato darbo krūvis,
Vilniaus raj. Glitiškių mokykla-darželis – 0,13 etato darbo krūvis,
Juodšilių „Šilo“ gimnazija – 1 etato darbo krūvis,
Vilniaus Technologijų ir profesinio mokymo centras – 0,25 etato.

Reikalavimai: 
visuomenės sveikatos išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentai) arba turėti slaugytojo kvalifikaciją ir būti išklausius privalomuosius 160 valandų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Daugiau informacijos:
Martyna Grikpėdytė
Personalo specialistė
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Tel. 8 5 205 34 15
El.p. martyna.grikpedyte@vvsb.lt